Әдістемелік материалдар жинағында жариялау ережесі

ISSN: №2663-8843  –  09/04/2019

Осы ереже материалдарды Әдістемелік материалдар жинағында жариялау тәртібін анықтайды (келесі Жинақ).

I. Материалдар қазақ немесе орыс тілдерінде қабылданады.

 

II. Қабылданатын жұмыстар: мерекелік іс-шаралар, көрмелер, конференциялар, тренингтер, семинарлар, дөңгелек үстелдер, спектакльдер, мастер-кластар, акциялар, экскурсиялар, дебаттар, интерактивті, зияткерлік, рөлдік, іскерлік ойындар, олимпиадалар, әңгімелесулер, кездесулер, фестивальдар, салондар, қонақжай, ауызша журналдар. 

III. Материалдар Microsoft Office Word мәтіндік редакторда терілуі тиіс.

IV. Материалды рәсімдеу кезінде Times New Roman қаріпті қолдану қажет, 12 кегль, мәтін түсі қара, интервал  (бір аралық), өрістері (жоғарғы және төменгі өрісі – 1,5 см, сол жағы – 2 см, оң жағы – 1 см). Материалдың максималды көлемі А4 форматындағы 10 парақтан аспауы тиіс. 

V. Графикалық объектілер (фотосуреттер, суреттер, схемалар, диаграммалар, графиктер және т. б.)  саны 10 данадан аспауы тиіс.  

VI. Авторлық құқық

– Жинақтағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады.

– Автор Редакцияға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді.

– Редакция материалды пайдалану кезінде автордың атын көрсетуге міндеттенеді .

– Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе өтініште көрсетілген тең авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді. 

VII. Жариялау туралы куәлік

– Материалдарды қабылдағаннан кейін авторға материалды жинақтың тиісті шығарылымына енгізу фактісін растайтын куәлік беріледі.

– Жариялау туралы куәлік электрондық форматта беріледі.

VIII. Басылым құны және жинақтың авторлық данасы

– Жариялау құны  – 1500 тенге.

– Бір білім беру мекемесінен 5 және одан аса көп адам қатысқан болса, жариялау құны – 1000 тг.  әр адамнан болады.

– Жинақ шыққаннан кейін автордың электрондық поштасына журнал шыққан айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей журналдың электрондық 1 данасы жіберіледі.

 

1 қосымша.

Материалды Әдістемелік материалдар жинағында жариялауға өтініш

 

 

Менің жұмысымды Әдістемелік материалдар жинағының жақын шығарылымында жариялауды сұраймын. Осымен жұмыс Авторлық болып табылатынын және үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзбайтындығын растаймын. Өзім және жұмыс туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

 

Автор Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Тең автор

(болған кезде)

Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Жұмыс туралы мәлімет Материалдың тақырыбы
Байланыс ақпараты Email
Телефон

 

Назар аударыңыз! Осы өтінішті жібере отырып, сіз Сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлерінің жинағының барлық жариялау ережелерін қабылдайсыз.Төлем туралы өтінішті, түбіртектін скан/фото және материалдарды «ЖИНАҚҚА ЖАРИЯЛАУ» деген тақырыпта белгімен DAR.UCHITELYA@MAIL.RU электрондық поштаға жіберу қажет.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.